Duyurular

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Nev Müzayedecilik ve Müzayede şirketimiz satıcı için bir aracıdır. 
 2. Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanununa göre ilgili birimler tarafından kontrol edilmekte, kanun kapsamına giren ve gerek görülenlere belge verilmektedir. 
 3. Satın alınan eserin bedeli peşin olarak ödenir. Eserin satış bedeli, münadini’nin sattım demesinden sonraki çekiç fiyatı üzerinden veya internet müzayedesinde verdiğiniz son pey miktarı üzerinden KDV + %15 müzayede hizmet komisyonu ilave edilerek bulunur. Alıcı, satış bedelinin tamamını ödeyerek eseri en geç 15 (Onbeş) iş günü içerisinde teslim almalıdır. Bu süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği taktirde, Nev Müzayedecilik ve Müzayede dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile birlikte tahsile, dilerse satış sonrası düzenlenen fatura ihtara lüzum kalmaksızın, fatura tarihinden itibaren işletilecek ticari faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Şirketimizin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için şirketimizin yapacağı bilcümle masraflar alıcı tarafından ödenmedikçe eser alıcıya teslim edilmez.
 4. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır. Müzayedede fiyat artırımı sarih şekilde bayrak kaldırmak ve internet üzerinden teklifvermek suretiyle yapılır. Alıcı bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermayen edemez. Bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değeri değiştirme yetkisi şirketimize aittir.
 5. Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinde genelde açıklamalar yapılır. Tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı Nev Müzayedecilik ve Müzayede sorumlu tutulamaz. Eserler müzayede öncesinde incelenmeye sunulmuştur. Bu nedenle müzayedeye katılanların eserleri önceden görmüş ve incelenmiş oldukları kabul edilir. Müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tamamı için verilen tüm bilgiler sadece kanaattir. Tüm eserlerin “Haliyle” satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiği ve borçlar kanununun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Nev Müzayedecilik ve Müzayede satın alınan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda müzayedeye katılanlar gelecekte şirketimizden herhangibir itiraz ve talepte bulunmayacaktırlar. Alıcı müzayede öncesi her eserin nitelikleri ve kondüsyonunu incelemeli ve tarife uyup uymadığını kontrol etmelidir.
 6. Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak satışını reddetme, gerekirse müzayedeyi katalog ve sıra numarasını izlemeden yapma hakkına sahiptir.
 7. Müzayede katılımcısının müzayede katılım sözleşmesinde yada üyelik esnasında belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, e-posta veya telefonla yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T.’ deki gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasından şirketimiz sorumlu değildir.
 8. Şirketimiz eser sahibinden tahmini fiyat aralığının içinde veya üstünde rezerv fiyatı kabul etme hakkına sahiptir.
 9. Şirketimiz herhangi bir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayede salonuna kabul etmemeye ve artırmasını görmeme yetkisine sahiptir. Müzayedeye katılarak 5000TL (beşbin) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişileri 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır. Müzayede açık olarak yapılır. Artırımda bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin şirketimize ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz.
 10. Online veya baskı katalogda dizgi ve baskı hataları olması halinde müzayede anındaki açıklamalar esas alınır. Alıcıların müzayedede bulunmaları tavsiye edilir. Ancak müzayede öncesi yazılı olarak veya telefonla bildirilen peyleri şirketimiz bu talimatlar çerçevesinde yürütür. Ancak şirketimiz ve çalışanları zuhur edebilecek ihmal veya hatadan ötürü sorumluluk kabul etmez. Telefon ile müzayedeye katılmak şirketimiz tarafından müşteriye verilen bir hizmettir. Telefon bağlantısı herhangi bir sebepten dolayı kurulamadığı veya kesildiği takdirde şirketimiz sorumlu tutulamaz.
 11. Kimlik tespiti yaptırarak siteye üye olan, bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş kabul etmiş sayılır.
 12. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 13. Arttırım aralıkları.  1                                     9                                  1tl
   

10                                    49                                 5tl

 

50                                    499                              25tl

 

500                                  999                              50tl

 

1000                               1999                            100tl

 

2000                               4999                            250tl

 

5000                               9999                            500tl

 

10000                            14999                          1000tl

 

15000                           39999                           2500tl

 

40000                          99999                            5000tl

 

100000                       199999                         10000tl

 

200000                      499999                          25000tl

 

500000                     999999                           50000tl

 

Sadece online müzayede yapmıyoruz ayrıca müzayede salonumuzda da yapılmaktadır

Evet müzayede artırım dışı bir ürün ise sepete ekleyerek istediğiniz ürünü nev müzayedecilikten sipariş edebilirsiniz. Siparişiniz onaylandıktan sonra sipariş esnasında girmiş olduğunu kargo adresine kargolanacaktır.

Açık Müzayede Bulunmamakta !Lot No: 1
Müzayede salonda sonuçlanacaktır.
Ketebeli ve tarihli, orijinal ebru tezhipli cel-i talik besmele. 20. yy.ortası 30 x 15 cm.
Lot No: 221
Müzayede salonda sonuçlanacaktır.
İmzalı, osmanlı dönemi, galvaniz üzeri yağlı boya kalyon resmi. 19. yy.sonu 50 x 34 cm.
Lot No: 295
Müzayede salonda sonuçlanacaktır.
Atatürk, İstanbul ve Türkiye haritası görselli porselenden mamül fincan (Hatay Türkiye Cumhuriyetine dahil olmamış). 1940'lar
Lot No: 468
Müzayede salonda sonuçlanacaktır.
Osmanlı, tekke işi, içeriğinde hilye, esma ül hüsna, havas, sureler, muhabbet duaları olan el yazma eser. 19. yy.başı 18 x 12 cm.
Lot No: 488
Müzayede salonda sonuçlanacaktır.
Fransız, kuş gözü kaplama bombeli vitrin. 20. yy.başı 172 x 60 x 37 cm.
Lot No: 659
Müzayede salonda sonuçlanacaktır.
Üfleme camdan mamül toplam altı parçadan oluşan yılbaşı süsleri. 20. yy.ortası 27 cm.